Plzeňská reštaurácia

Jozef Lisý

výčapný

finalista PUMB 2018

Juraj Ondrejkovič

výčapný

preškolený certifikovaným p. Výčepním Plzeňského Prazdroje

Michal Božík

výčapný

preškolený certifikovaným p. Výčepním Plzeňského Prazdroje

Martina Kardelisová

výčapná

preškolená certifikovaným p. Výčepním Plzeňského Prazdroje

Janko

kuchár

Erik Nemec

kuchár

Peter

kuchár

Lenka Hózová

výčapná a obsluha

preškolená certifikovaným p. Výčepním Plzeňského Prazdroje

Maminka

pomocná sila (nielen) v kuchyni